ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

2019-2021

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
W ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie
Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym
oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym
Działanie na rok 2019 - 2021


Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ zaprasza wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadków, ich rodziny oraz osoby im najbliższe do korzystania z pomocy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zamość 22-400, ul. Partyzantów 5, parter, pokój nr 8

poniedziałek 8 -15
wtorek 8 -15
środa 8 -15
czwartek 11:30 - 15:00 i 16:30 - 20:00
piątek 8 -15
sobota 9 – 13

Krasnystaw 22-300, ul. Okszei 4/5

czwartek 15 – 20

Hrubieszów 22-500, ul. 3 go Maja 37

środa 15 - 20
piątek 15 – 20

Janów Lubelski 22-300, ul. Jana Pawła II 25

środa 8:30 - 13:30

Biłgoraj 23-401, ul.Lubelska 7, II pietro, pokój nr 20

środa 14 - 19

Zwierzyniec 22-470, ul. Rynek 1

wtorek 15 – 20

Tomaszów Lubelski 22-600, ul. Zamojska 2

czwartek 9 - 14

 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie informuje, iż nasza organizacja po raz kolejny otrzymała dotację na powierzenie realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU:
1. - organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
2. - organizowanie i finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów- pomoc mediatora sądowego (mediacje),
3. - pomoc psychologiczna dla osób pokrzywdzonych i świadków oraz osób im najbliższych,
4. - pomoc psychiatryczna,
5. - pomoc psychoterapeutyczna – systemowa psychoterapia rodziny,
6. - warsztaty umiejętności psychospołecznych,
7. - pomoc osoby pierwszego kontaktu dla osób pokrzywdzonych i świadków oraz osób im najbliższych,
8. - uruchomienie i dyżur osoby pierwszego kontaktu przy telefonie interwencyjnym,
9. - pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
10. - organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
11. - pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
12. - finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,
13. - pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
14. - pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy zobowiązani udzielić pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym lub świadkom na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno – rozpoznawcze albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sądu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od wezwania, chyba, że określone w umowie środki przeznaczone na pomoc psychologiczną zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie kwalifikuje się do udzielenia takiej pomocy, zgodnie z art. 10 Ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015r. poz. 21).
Serdecznie zapraszamy do współpracy i jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, profesjonalnego wsparcia i rzetelnej pomocy specjalistycznej oraz pomocy materialnej.

Wszelkie zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 885 558 896 – całodobowy telefon interwencyjny.

WAŻNE TELEFONY:
Całodobowy telefon interwencyjny – Beata Miksza – Tel: 885 558 896
Kierownik Merytoryczny – Adriana Sztuk tel: 510 502 900
Koordynator – Radosław Sztuk, tel: 721 680 113
Specjalista ds. księgowości – Aleksandra Bielińska tel: 782 067 043

 

Drukuj

  • /index.php/projekty-programy/krajowe-biuro-ds-przeciwdzialania-narkomanii
  • /index.php/projekty-programy/ministerstwo-sprawiedliwosci-1/2019-2021/2-uncategorised/37-zapraszamy-do-udzialu-w-projektach-wspolfinansowanych-przez-unie-europejska

logotypy2