ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ - Programy realizowane w 2020 roku.

 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ, 

w 2020 roku realizuje następujące programy:

  1. Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin (wg. NPZ) w programie Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna – rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi ich bliskim i rodzinom

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Do udziału w programie zapraszamy: osoby uzależnione od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i członków rodzin.

  1. Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Do udziału w programie zapraszamy: osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych będących w trakcie realizacji programu leczenia i/lub po jego zakończeniu oraz ich bliskich i członków ich rodzin.

 

Więcej informacji na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

Drukuj

  • /index.php/projekty-programy/krajowe-biuro-ds-przeciwdzialania-narkomanii/2-uncategorised/67-zawiadomienie-o-tymczasowym-zawieszeniu-dzialalnosci
  • /index.php/projekty-programy/ministerstwo-sprawiedliwosci-1/2019-2021

logotypy2