ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

Zawiadomienie o tymczasowym zawieszeniu działalności.

 

 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie uprzejmie informuje, iż od dnia 26 marca 2020r. do 11 kwietnia 2020r. tymczasowo zawiesza działalność Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym w Zamościu oraz Lokalnych Punktów Pomocy w Hrubieszowie, Krasnymstawie, Zwierzyńcu, Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim i Janowie Lubelskim, w postaci stacjonarnych dyżurów osób pierwszego kontaktu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż osoba pierwszego kontaktu dla osób pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych, jest dostępna każdego dnia przez całą dobę pod nr 885 558 896, a wszelkie zaplanowane porady specjalistyczne będą odbywać się poprzez środki komunikacji na odległość (telefon, Skype, e-mail).

Tymczasowe zawieszenie działalności jest spowodowane troską o dobro beneficjentów programu oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19.

logotypy2