ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

Zapraszamy do udziału w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Dzieny Ośrodek Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjny dla Osób Starszych - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Wsparcie osób niesamodzielnych w wieku 55 lat i więcej obejmie następujące działania:

 

1) opieka świadczona w dni powszednie w godz. 8-17 przez opiekunów i pielęgniarki;

2) dowóz z miejsca zamieszkania do Ośrodka (na podstawie Wniosku lekarza – Załącznik 15) i z powrotem;

3) wsparcie psychologiczne: grupowe (2 razy/tyg. po 1 godz.) i indywidualne (min. 1 spotkanie po 1 godz./m-c),

4) wsparcie terapeutyczne – terapia rodziny: zajęcia z udziałem członków rodzin/ krewnych (1 spotkanie x 2 godz. co 2 miesiące),

5) terapie zajęciowe:

a) artterapia (2 razy/tyg. po 2godz.),

b) terapia tańcem (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),

c) muzykoterapia (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),

d) treningi „nordic walking” (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),

6) rehabilitacja ruchowa usprawniająca: zajęcia grupowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe) i indywidualne (po 3 godz./tyg. dla każdego U).

7) zajęcia kulturalno-edukacyjne w grupach 3-8-osobowych

a) Nie bądź wczorajszy – zajęcia z udziałem policjanta, bankowca, informatyka, samorządowca (2 godz. w miesiącu),

b) W grupie wesoło – ciekawe pomysły na spędzenie casu wolnego (2 razy po 2 godz. w miesiącu),

c) Żyj zdrowo – zajęcia z dietetykiem (4 razy po 2 godz. w roku),

d) Wodny aerobik – zajęcia na basenie (1 raz po 1 godz. w tygodniu),

e) Turystyka regionu – zajęcia z regionalistą, wycieczki (4 razy po 2-3 godz. w roku),

f)  Z kulturą na „Ty” – spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury (1 raz po 1 godz. w miesiącu).

dorpplakat

logotypy2