ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm
Tel.  
510 502 900 lub 82 564 36 32

e-mail: adrianasztuk@gmail.com

Zawiadomienie o tymczasowym zawieszeniu działalności.

 

 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie uprzejmie informuje, iż od dnia 26 marca 2020r. do 11 kwietnia 2020r. tymczasowo zawiesza działalność Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym w Zamościu oraz Lokalnych Punktów Pomocy w Hrubieszowie, Krasnymstawie, Zwierzyńcu, Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim i Janowie Lubelskim, w postaci stacjonarnych dyżurów osób pierwszego kontaktu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż osoba pierwszego kontaktu dla osób pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych, jest dostępna każdego dnia przez całą dobę pod nr 885 558 896, a wszelkie zaplanowane porady specjalistyczne będą odbywać się poprzez środki komunikacji na odległość (telefon, Skype, e-mail).

Tymczasowe zawieszenie działalności jest spowodowane troską o dobro beneficjentów programu oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19.

Zapraszamy do udziału w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Dzieny Ośrodek Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjny dla Osób Starszych - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Wsparcie osób niesamodzielnych w wieku 55 lat i więcej obejmie następujące działania:

 

1) opieka świadczona w dni powszednie w godz. 8-17 przez opiekunów i pielęgniarki;

2) dowóz z miejsca zamieszkania do Ośrodka (na podstawie Wniosku lekarza – Załącznik 15) i z powrotem;

3) wsparcie psychologiczne: grupowe (2 razy/tyg. po 1 godz.) i indywidualne (min. 1 spotkanie po 1 godz./m-c),

4) wsparcie terapeutyczne – terapia rodziny: zajęcia z udziałem członków rodzin/ krewnych (1 spotkanie x 2 godz. co 2 miesiące),

5) terapie zajęciowe:

a) artterapia (2 razy/tyg. po 2godz.),

b) terapia tańcem (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),

c) muzykoterapia (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),

d) treningi „nordic walking” (2 razy/tyg. po 0,5 godz.),

6) rehabilitacja ruchowa usprawniająca: zajęcia grupowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe) i indywidualne (po 3 godz./tyg. dla każdego U).

7) zajęcia kulturalno-edukacyjne w grupach 3-8-osobowych

a) Nie bądź wczorajszy – zajęcia z udziałem policjanta, bankowca, informatyka, samorządowca (2 godz. w miesiącu),

b) W grupie wesoło – ciekawe pomysły na spędzenie casu wolnego (2 razy po 2 godz. w miesiącu),

c) Żyj zdrowo – zajęcia z dietetykiem (4 razy po 2 godz. w roku),

d) Wodny aerobik – zajęcia na basenie (1 raz po 1 godz. w tygodniu),

e) Turystyka regionu – zajęcia z regionalistą, wycieczki (4 razy po 2-3 godz. w roku),

f)  Z kulturą na „Ty” – spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury (1 raz po 1 godz. w miesiącu).

dorpplakat

logotypy2